Kroužky a aktivity

pro děti

Výtvarka s Martičkou

Kdy: pondělí 17:30 – 19:00

Věk: 6 – 9 let

Cena: 2880 Kč / čtvrtletí (9 lekcí)

Začátek: 20. 11. 2023 (konec 29.1.2024)

Chabrofoník

Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00

Věk: 4 – 7 let

Cena: 3000 Kč / pololetí (16 lekcí)

Začátek: 21. 9. 2023

Studio bez maminky

Kdy: úterý 9:00 – 11:00

Věk: 2 – 5 let

Cena: 6900 Kč / 10 – 12 vstupů

Začátek: 9. 1. 2024

Pracujeme na novém programu pro následující školní rok